Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Polityka Cookies
Akceptuję zamknij komunikat

Korzystamy z wiedzy światowej sławy pedagogów!

PEDAGOGIKA ZABAWY

W naszym przedszkolu w Grudziądzu opieramy się na:

 • Dobrowolności - decydowanie o swojej aktywności w atmosferze wolnej od nakazów; wychowawca jedynie zachęca, zaprasza do uczestnictwa w zabawie
 • Wielopoziomowości komunikacji - świadome porozumiewanie się na poziomie werbalnym i niewerbalnym, rzeczowym (wymiana logicznych i prawdziwych informacji) i emocjonalnym (wyrażanie, odczuwanie, akceptowanie uczuć swoich i innych)
 • Unikania rywalizacji - rezygnacja z podziału na zwycięzcę i przegranych, uczenie współpracy i współdziałania z innymi
 • Różnorodności środków wyrazu - umożliwienie przekazywania treści i emocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły. Stosuje się podczas zajęć ruch, dotyk, gest, taniec, malowanie.
Wszystkie te zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do prowadzącego i całej grupy. Pedagogika zabawy prezentuje także szeroki wybór metod, których celem jest ożywienie kontaktów między ludźmi. Metody te likwidują lęk, obawę i strach, napięcie mięśni oraz napięcia psychiczne, angażują w działanie wszystkie zmysły, wyzwalają twórczą aktywność, uczą współpracy z innymi

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
Zaspokaja naturalne potrzeby dziecka w obszarze bliskości fizycznej i emocjonalnej. Ćwiczenia i zabawy prowadzone tą metodą mają zastosowanie we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dziecka. Metoda ta wykorzystuje ruch, dotyk i wzajemne relacje fizyczne/emocjonalne/społeczne do poszerzenia świadomości samego siebie i pogłębienia kontaktów interpersonalnych. W czasie ćwiczeń i zabaw metodą W. Sherborne dziecko poznaje własne ciało i przestrzeń, która go otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować z partnerem i z grupą. Proponowane zabawy metodą Ruchu Rozwijającego dają wiele radości i zadowolenia. Cele zajęć to: budowanie zaufania do siebie i grupy; dzielenie przestrzeni z rówieśnikami i rodzicami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu; wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt emocjonalny, fizyczny i ruch; wzmacnianie więzi emocjonalnej między dziećmi a ich rodzicami.

BAJKOTERAPIA
Świat dziecka to z jednej strony radość, śmiech, zabawa i wiele nowych wyzwań, ale z drugiej to problemy, z którymi trzeba sobie poradzić. Trudne sytuacje często powodują u dziecka lęki - małe lub duże; realne lub wyobrażone; ujawnione lub skrywane. Zadaniem dorosłych jest uszanowanie każdego lęku oraz trudnych emocji dziecka. Należy pamiętać, że mogą one pełnić pozytywną rolę w życiu dziecka.
Praca z bajką to metoda wykorzystująca umiejętność wykreowania innego świata przy pomocy utworów literackich. W trakcie zajęć wykorzystujemy: bajki psychoedukacyjne, których celem jest wspomaganie socjalizacji dziecka; bajki psychoterapeutyczne, które uspokoją emocje u dzieci i pomogą poradzić sobie w trudnych sytuacjach; bajki relaksacyjne, których celem jest odprężenie i relaks dziecka.

Cele bajek terapeutycznych:

 • rozwój emocjonalny dziecka,
 • wsparcie emocjonalne dla dziecka,
 • rozwój wyobraźni sytuacyjnej (teksty bajek uruchamiają wyobraźnię tak, by dziecko mogło naśladować bohatera bajki),
 • wzbogacenie słownictwa związanego z emocjami,
 • kształtowanie systemu wartości (pozbawione moralizatorstwa).

Dzięki bajkom terapeutycznym dzieci będą potrafiły:

 • zniwelować lęk modyfikując sposób myślenia o jego źródłach,
 • radzić sobie w sytuacjach problemowych,
 • myśleć pozytywnie o sytuacjach, które dotychczas wywoływały lęk,
 • sprawnie działać i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

W trakcie zajęć w naszym przedszkolu w Grudziądzu dzieci będą miały okazję: podzielić się swoimi emocjami i przeżyciami związanymi z bajką, dyskutować o bohaterach bajek i ich sposobach pokonania trudnej sytuacji. W trakcie niektórych spotkań będziemy rysować, malować, lepić z plasteliny bohaterów bajek.


Pedagogika Marii Montesorii
Podczas zajęć w naszym przedszkolu wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori. Metoda Montessori polega na wspieraniu rozwoju dziecka poprzez naukę w ruchu i aktywności. Stanowi przeciwieństwo "szkolnej ławki" wyrażającej surową dyscyplinę, bezruch i brak aktywności.

Maria Montessori, lekarka i podagożka jest jedną z najważniejszych postaci w historii reform wychowania przedszkolnego. Ostro skrytykowała system wychowawczy tłumiący aktywność uczniów i nakazujący bezruch w szkolnej ławce. Była przeciwniczką narzucania dzieciom zadań. Powalała im na samodzielny wybór ćwiczeń oraz organizowała lekcje ciszy, zauważywszy fascynację dzieci ciszą. Wprowadziła jako zasadę pracy swobodny wybór materiałów dydaktycznych oraz dowolność czasu i miejsca ćwiczeń. Nauczycielom wyznaczyła funkcję jedynie wspomagającą.

Metoda Marii Montessori ma na celu wspieranie twórczej, spontanicznej aktywności dzieci, która jest kluczem do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka. Dziecko uczy się pracy nad sobą i posłuszeństwa poprzez samokontrolę, nie zaś poddawanie się zewnętrznemu przymusowi.

Pedagogika Montessori ma na celu pomaganie dzieciom w:

 • rozwoju samodzielności i samokontroli,
 • wypracowaniu zamiłowania do pracy z atmosferze ciszy,
 • rozwoju indywidualnych możliwości i uzdolnień,
 • rozwoju samodyscypliny,
 • uniezależnianiu od nagród zewnętrznych i rozwoju umiejętności samonagradzania,
 • rozwoju zamiłowania do pracy i porządku,
 • szacunku do pracy własnej i pracy innych,
 • rozwoju postawy altruistycznej.

Głównymi zadaniami pedagogiki Montessori są:

 • uczenie przez działanie,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań, wyborze materiałów, miejsca i czasu pracy,
 • ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości w wykonywaniu zadań,
 • wprowadzanie cichych zajęć indywidualnych i grupowych i uczenie współpracy w tych warunkach,
 • nauka zasad porządku w działaniu i otoczeniu,
 • wprowadzenie wspólnych zadań dla dzieci w różnym wieku (łączenie w grupy i wzajemna wymiana umiejętności),
 • nacisk na indywidualny tok rozwoju dziecka.